Kopenhagen, Melbourne, Amsterdam, …De meest leefbare steden zijn steden waar mensen heel actief zijn. Hoe bewegen mensen in die steden? Hoe kunnen we onze Vlaamse steden en gemeenten in beweging krijgen? Hoe bouw je aan een stad die beweging faciliteert en waar gezonde keuzes vanzelfsprekend worden?


Steden, die inzetten op het creëren van een veilige, toegankelijke en uitnodigende omgeving, slagen erin de fysieke activiteit van hun burgers te verhogen.


Meer laagdrempelig bewegen in je directe omgeving gaat doorgaans  hand in hand met een betere gezondheid, meer veiligheid, meer groen en meer sociale cohesie voor de lokale gemeenschap. Beweegvriendelijke steden zijn leefbare steden!OVER VITAL CITIES


Wij zijn een interdisciplinaire onderzoeksgroep die praktijkonderzoek verricht naar hoe de inrichting van de fysieke en sociale omgeving een actieve leefstijl kan bevorderen.

We leveren kennis, inspiratie en begeleiding aan organisaties, federaties en overheden die een duurzame, beweegvriendelijke en leefbare omgeving willen realiseren op maat van de gebruikers.

NIEUWS EN PROJECTEN


Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en inzichten van onze onderzoeksgroep.

BEWEEGROUTES

HYPE OF HEFBOOM?

Waarom investeren in beweegroutes?Wat zijn randvoorwaarden voor succesvolle implementatie?

Je leest het in onze whitepaper.

OLYMPIAPARK CLUB BRUGGE

Het Club Brugge Olympiapark als meerwaarde voor de buurt. 

Hoe kunnen aanbod, activatie en promotie afgestemd worden op de noden en behoeften van de burgers?

WETENSCHAPSCAFE

PODCAST

Lore Cuypers (Howest - Vital Cities) en Sven de Visscher (HoGent) te gast bij het Wetenschapscafé over de "Stad in Beweging".

BEWEGEN IN

TIJDEN VAN CORONA

Over de invloed van de corona-maatregelen op ons dagelijks bewegen in de buurt. 

RUIMTE VOOR URBAN SPORTS

We buigen ons samen met de sportfederaties en lokale overheden over de toenemende ruimtelijke en infrastructurele uitdagingen voor Urban Sports.

PROJECT DAMPOORTKWARTIER

Samen met verschillende Brugse stadsdiensten en de inwoners gaan we op zoek naar opportuniteiten om meer te bewegen in de wijk.

DATA VERKENNING

Footfalltechnologie toegepast op het beweeggedrag in de openbare ruimte.

BRUGGE

BEWEEGT

Een structurele samenwerking tussen Howest en Stad Brugge om studenten in te zetten om de Bruggelingen aan te zetten tot bewegen

ERASMUS SPORT + PROJECT INCLUPAS

Samen met een internationaal team uit 5 verschillende landen gaan we van start als applied research partner binnen dit Europees project.

DE BEWEEGSCAN


Verzamelen en analyseren van objectieve data die kan gebruikt worden om de beweegvriendelijkheid van een stad in kaart te brengen 

CITYHACK

Studenten netwerkeconomie gaan aan de slag met big data en bedenken slimme oplossingen voor de uitdagingen van de stad. TEAM

Lore Cuypers

Coördinator 

Ann Decorte

Onderzoeker 

 

Eva Pelgrims

Onderzoeker

 

Karim Cherroud

Onderzoeker

 

Hugo Deruytter 

Valorisatiemanager 

Isabelle Iliano

Projectmedewerker 

Joost Vansteenkiste

Projectmedewerker