Kopenhagen, Melbourne, Amsterdam, … De meest leefbare steden zijn steden waar mensen heel actief zijn. Hoe bewegen mensen in die steden? Hoe kunnen we onze steden en gemeenten in beweging krijgen? Hoe bouw je aan een stad die beweging faciliteert en waar gezonde keuzes vanzelfsprekend worden?


Steden, die inzetten op het creëren van een veilige, toegankelijke en uitnodigende omgeving, slagen erin de fysieke activiteit van hun burgers te verhogen.


En, meer laagdrempelig bewegen in je directe omgeving, gaat doorgaans  hand in hand met een betere gezondheid, meer veiligheid, meer groen en meer sociale cohesie voor de lokale gemeenschap. Beweegvriendelijke steden zijn leefbare steden!OVER VITAL CITIES


We zijn een interdisciplinaire onderzoeksgroep van Howest met expertise

voor stad en gemeente rond laagdrempelig bewegen.  


"We geloven dat een beweegvriendelijke stad een aantrekkelijke en leefbare stad is. Jong en oud aanzetten tot meer bewegen in de openbare ruimte, elk op hun manier. Dat beogen we."

PROJECTEN UITGELICHT

BRUGGE BEWEEGT

Brugge Beweegt is een project van Stad Brugge voor en door Bruggelingen om alle inwoners aan te zettten tot meer beweging.


Vital Cities onderzoekt samen met de stad hoe studenten van hogeschool Howest optimaal kunnen bijdragen aan deze uitdaging.    

DAMPOORTROUTE

Stad Brugge werkt aan de vernieuwing van het Dampoortkwartier gelegen in de wijk Sint-Kruis. Het ruimere project omvat een heraanleg en vernieuwing van de ruime wijkvoorzieningen. Binnen dit masterplan werd een ontwerp gemaakt voor de aanleg van de Dampoortroute. De wijk werd ingedeeld in 6 ‘beweegroutes’ met 9 vastgelegde beweegplekken.


Het doel van de aanleg van de Dampoortrouteis de buurtbewoners en bredere lokale bevolking te stimuleren om (meer) te bewegen, naar buiten te komen en elkaar te ontmoeten.


Vital Cities voerde het vooronderzoek uit met stadsdiensten, lokale organisaties en inwoners. 

DE BEWEEGSCAN

De Vital Cities Beweegscan is een instrument  om de invloed van de fysieke en sociale omgeving op het sport- en beweeggedrag van de inwoners op lokaal vlak (buurt- of wijkniveau) in kaart te kunnen brengen. 


Verschillende databronnen (openbare data, data uit participatietrajecten en omgevingsanalyses) worden samengebracht in korte en lange termijn doelstellingen en gekoppeld aan concrete suggesties voor beweeginterventies. 

VITAL CITIES NIEUWS


Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en inzichten van onze onderzoeksgroep.

BEWEEGROUTES

HYPE OF HEFBOOM?

Hype of hefboom voor oudere en minder mobiele burgers.

BEWEGEN IN

TIJDEN VAN CORONA

Over de invloed van de corona-maatregelen op ons dagelijks bewegen in de buurt. 

WETENSCHAPSBATTLE


Vities Cities geselecteerd voor de Wetenschapsbattle, een wedstrijd waarbij wetenschappers hun onderzoek voorstellen aan een volle zaal kinderen op een lagere school.

SPORTINNOVATIECAMPUS


Nijverheidsstraat 112

8310 Brugge, België

CONTACT


lore.cuypers@howest.be
+32 485/98.89.92