YET_YOUTH ENVIRONMENT & ENGAGEMENT TOOL

 

 

Departement Omgeving van minister Demir wil graag draagvlak en betrokkenheid verhogen bij het gebruik van de beschikbare ruimte in Vlaanderen.

Bij Vital Cities zijn we al tijdje bezig met het cocreëren van een stimulerende en levendige omgeving met verschillende doelgroepen en voelen dat er nog wat uitdagingen liggen om de juiste triggers te vinden om jongeren (12-18j) te betrekken in het duurzaam ruimtegebruik.

In het kader van het subsidieprogramma "samen verbeelden we ruimte" van departement Omgeving gaan we dus aan de slag met deze uitdaging samen met Sizing Serverslab en de Mind- &Makerspace van Howest, de jeugdienst van stad Brugge en enkele middelbare scholen van Brugge.

 

Doel: De jongeren zelf vorm laten geven aan de manier waarop ze graag betrokken worden adhv een mobiele tool. Het ontwerp van de smartphone toepassing zal samen met de jongeren worden gemaakt. Het moet vooral vertrekken vanuit hun verhaal, hun leefwereld en moet inspelen op hun gedrag, beleving en noden voor het gebruik van de ruimte in Vlaanderen.


Binnen dit cocreatieproces komen de verschillende aspecten van duurzaam ruimtegebruik aan bod en de mobiele tool moet jongeren in staat stellen om:

  • informatie te delen over hun huidige gebruik van de leefomgeving,
  • hun ideeën, verzuchtingen, competenties, droombeelden… mee in te zetten om de leefomgeving vorm te geven,
  • in dialoog te treden met beleidsmakers, planners, praktijkwerkers, ondernemers,..
  • zich een beeld te vormen over de manier waarop we (in de toekomst) in Vlaanderen (beter) aan verschillende ruimtebehoeften kunnen voldoen.

 

De effectief gekozen technologie is afhankelijk van de door jongeren gevraagde functionaliteiten resulterend uit het onderzoek.


Naast het ontwikkelen van een digitale participatietool staan we ook in om alle leerlessen te vertalen in educatieve pakketten met concrete richtlijnen voor maatschappelijke actoren over hoe Vlaamse jongeren te sensibiliseren over en te betrekken bij de ruimtelijke uitdagingen in Vlaanderen.


Timing: mei 2022- okt 2023


PROJECTVERANTWOORDELIJKE

                     

LORE CUYPERS