Erasmus sport + InCluPas

 

 

jan 2021-dec 2022Inclupas: Connect and include adolescents of disadvantaged communities into society through physical activity and sports.

 

Het IncluPAS-project, gefinancierd door het Erasmus+-fonds van de Europese Unie, is een sociaal innovatieproject met als doel het ontwikkelen, implementeren en testen van een digitale applicatie om sociale inclusie te creëren door middel van sport- en beweeginitiatieven in achtergestelde gemeenschappen voor jongeren van 14 tot 18 jaar.


Het project richt zich op 14-18-jarige adolescenten, vooral omdat deze groep moeilijk te bereiken is voor breedtesportorganisaties.

 

Het geïntegreerd actieplan wordt geïmplementeerd en geëvalueerd in Gent als pilootstad, Vilnius (Litouwen) en Thessaloniki (Griekenland) en  bestaat uit vijf kerncomponenten:


  1. Een communityscan die jeugd- en wijkwerkers in staat moet stellen om in kaart te brengen hoe de fysieke en sociale omgeving jongeren uit achtergestelde gemeenschappen aanmoedigt of net belet om te sporten en te bewegen.
  2. Cross- sectorale samenwerkingssessies waar verbinding wordt gelegd tussen de verschillende organisaties uit de buurt, die werken met de doelgroep. Deze workshop heeft als doel de beschikbare kennis te delen en opportuniteiten te ontdekken om samen te werken.
  3. Co-creatiesessies met de ‘Community champions’ (trekkers uit de doelgroep van 14-18 jaar oud). De ‘community champions’ worden geëngageerd  om hun talenten in te zetten bij het integreren van laagdrempelige sport- en beweeginitiatieven in hun community en zo bij te dragen tot sociale inclusie in de buurt.
  4. Implementeren van de IncluPAS-applicatie die de community champions de mogelijk geeft om laagdrempelige initiatieven op maat van hun peers te organiseren en te promoten.
  5. Procesevaluaties met de betrokken organisaties en doelgroep om uitdagingen het hoofd te kunnen bieden en successen te herhalen.


Vanuit Vital Cities staan wij in voor het ontwikkelen en testen van de Community Scan.

Met de Communitys scan onderzoek je hoe de fysieke en sociale omgeving waarin jongeren opgroeien hun sportgedrag stimuleert of net belemmert.

 

De Community Scan is een tool waarmee steden en gemeenten en sociale organisaties in kaart kunnen brengen hoe de omgeving jongeren uit achtergestelde gemeenschappen aanzet om te sporten en te bewegen. Aan de hand van vragen en opdrachten, krijg je inzicht in hoe de publieke ruimte, sportinfrastructuur en -aanbod, rolmodellen, ouders, (sub)cultuur en zoveel meer, het sportgedrag van verschillende groepenjongeren beïnvloedt. De combinatie van kwantitatieve data en de ‘straatkennis’ van buurt- en gemeenschapswerkers samen te brengen, stelt je als lokaal bestuur of organisatie in staat om een brede aanpak op te zetten.

PROJECTTEAM

België 

○ Gent (Stad, Hoofdpartner)
○ Vital Cities, HOWEST, Hogeschool West-Vlaanderen (Applied Research Partner)
○ MySueno - Marketing Strategy & Innovation in Sports (Topic Partner)


Luxemburg: International University of Health, Exercise and Sports SA - LUNEX (onderzoekspartner)


Griekenland: Major Development Agency Thessaloniki - MDAT, Thessaloniki (Stad)


Litouwen: Sveikas Miestas, Vilnius (Stad)


Oostenrijk : Weens Instituut voor Internationale Dialoog en Samenwerking - VIDC (themapartner)


Active Europe - een platform van steden en gemeenten in Europa (Associated Dissemination Partner)