DIENSTVERLENING


We zetten onze complementaire kennis en ervaring in binnen verschillende diensten zoals sociaal-ruimtelijk onderzoek, procesbegeleiding en leertrajecten voor het ontwerpen van gepaste strategieën en doelgerichte beleidsacties.BEWEEGSCAN


Dit sociaal-ruimtelijk onderzoek is bedoeld om inzicht te krijgen in de beweegvriendelijkheid van een buurt of wijk. We gaan op zoek naar antwoord op de vraag of burgers in hun directe leefomgeving voldoende worden uitgedaagd en gefaciliteerd om te sporten, te bewegen en elkaar te ontmoeten.

We verkrijgen inzicht op welke vlakken verbetering mogelijk of nodig is. De omgeving wordt gescreend op basis van een omgevingsanalyse en kwalitatieve en kwantitatieve data-analyse.

PROCES FACILITATIE 


Door middel van interviews, interactieve sessies, workshops met de belangrijkste actoren en doelgroepen verzamelen we krachtige verhalen over de lokale identiteit en de specifieke sport- en beweegmotieven van de inwoners.

We zetten deze bevindingen om in concrete suggesties voor sport- en beweeginitiatieven voor een specifieke plek op maat van de gebruikers. Het is onze overtuiging dat een participatieve aanpak de beste kansen biedt op een succesvolle en duurzame implementatie van een beweeginitiatief.


CONSULTING


Binnen ons interdisciplinair team is er heel wat  complementaire expertise aanwezig.

We nemen de onderliggende ruimtelijke en/of sociale factoren mee bij het formuleren van een visie op duurzame en innovatieve oplossingen. 

Lore Cuypers

Onderzoekscoördinator