DATAVERKENNING

 

 

De Sportinnovatiecampus is een open kennis- en innovatiecampus dat bruggen slaat tussen de innovatiestrategie van Sport Vlaanderen, de expertise van Howest als kennisinstelling en de innovatiebehoeften van het sport- en beweegwerkveld.


Het is de uitvalsbasis van onze onderzoeksgroep Vital Cities en testlocatie voor dit onderzoek.


Om ervaring op te doen met meettechnieken testten we de footfalltechnologie, wifi-gebaseerd (ism Citymesh) en camera-gebaseerd (ism Aptus).

Footfall is het tellen en eventueel volgen van passanten.


Passantentelling wordt reeds vaak gebruikt in de retailsector.


Door het gebruik van technologie wordt het aantal mensen geteld dat in een bepaalde tijd een gebied, winkel of gebouw binnenkomt. 


Door bezoekersaantallen te meten, kunnen bedrijven en handelaars:

• waardevolle analyses en key performance indicators verkrijgen,

• de bezoekerservaring verbeteren,

• inzicht krijgen in klantgedrag,

• optimaliseren van hun werking.


Men kan met de verkregen data zicht krijgen op:

• conversieratio,

• verblijftijden,

• wachttijden,

• populaire winkelgebieden,

• gemiddelde winkeltijd en

• andere belangrijke prestatie-indicatoren.


Interessant wordt het voor ons als we deze technologie gaan toepassen op het beweeggedrag in de openbare ruimte. 


Hoeveel mensen verplaatsen zich in de omgeving? Welke beweegplek wordt het meest gebruikt? Hoeveel lang verblijven mensen op deze specifieke beweegplek? Welke zijn de populaire routes? Kan adhv de snelheid van de signalen gemeten worden of mensen zich verplaatsen al wandelend, fietsend of per auto? Zijn het unieke passanten of komen mensen terug? Hoe vaak komen mensen terug naar deze plaats?

Benieuwd naar onze bevindingen? Neem gerust contact op. 

Onderzoeksopstelling op de Sportinnovatiecampus Brugge


Passantentelling Wifi


Wifi-signalen worden opgevangen. Deze bevatten de mac adres van het apparaat dat dit verstuurde. Dit adres wordt gehashed en opgeslaan. Dit zorgt ervoor dat het toestel passanten kan volgen .

Slimme camera’s


De camera kan de richting en de hoogte onderscheiden.
De combinatie van de output van beide technologieën kan tot waardevolle inzichten leiden over de passage en het daaraan gekoppelde beweeggedrag van een bepaalde doelgroep in een specifiek gekozen omgeving. We beschikken ondertussen over heel wat zelf gegenereerde data. 
PROJECTVERANTWOORDELIJKE

 

LORE CUYPERS