BRUGGE BEWEEGT

Het project Brugge Beweegt is een structurele samenwerking tussen Howest en Stad Brugge om studenten in te zetten om alle Bruggelingen aan te zetten tot bewegen.


Brugge Beweegt is een dienstverlenings-project waar initiatieven rond beweging, gezondheid en sport ingekleurd worden door studenten, docenten, stadsmedewerkers en Bruggelingen.

De afzonderlijke beweeg-projecten hebben een meerwaarde in het leerproces van de student en zijn een aanvulling op het gedifferentieerd beweeg-aanbod van Stad Brugge.

Beide partijen geloven in de kracht van bewegen en willen het laagdrempelig, informeel, en anders georganiseerd beweeg-aanbod uitbreiden.


Vanuit het verbindende beleidsplan van Stad Brugge wil Brugge Beweegt de komende jaren anticiperen op het belang van beweging in de maatschappij. Bewegen is het middel waarmee we onze doelstellingen willen halen. Innovatie en participatie zijn kernwaarden die doorheen al de projecten lopen.


We selecteerden 4 pijlers waarop de komende jaren wordt ingezet:

  • Doelgroepen activeren.
  • Sociale verbinding stimuleren
  • Prikkelende publieke ruimtes
  • Duurzaam verplaatsen in en rond de stad


Met het oog op de toekomst kijken we uit naar trends en opportuniteiten om elkaar blijvend te versterken. Behoeftes van de verschillende staddiensten, lectoren, studenten en Bruggelingen worden steekproefgewijs afgecheckt, in kaart gebracht en vertaald naar concrete acties.


Dat alles doen we met éénzelfde doel voor ogen: alle BruggeLingen aan het bewegen krijgen.


Een aantal van onze projecten:


  • Skatepark Brugge: organisatie en ondersteuning openings-event nieuw skatepark in Sint Michiels.
  • Project Vitaal: organisatie van een initiatie-sportdag om OKAN-jongeren (anderstaligen) wegwijs te maken in het Brugse sport-aanbod.
  • Op naar Dwars door Brugge: loop-lessen op maat ter voorbereiding van Dwars door Brugge.
  • Beweegcontainer: initiaties op de beweegcontainer in Gentele (Sint Pieters)
  • Sportkompas: begeleiden van de oriëntatie-tool om bewegingsvaardigheden van lagere school kinderen in kaart te brengen.

PROJECTVERANTWOORDELIJKE

THIJS BOUTEN